jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia crispata (Ach.) Flot.

chrobotek kędzierzawy