grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia crispata (Ach.) Flot.

chrobotek kędzierzawy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek rożkowaty (Cladonia cornuta)chrobotek pseudokieliszkowy (Cladonia cryptochlorophaea)