jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cornuta (L.) Hoffm.

chrobotek rożkowaty