jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia convoluta (Lam.) Anders

chrobotek listkowaty