jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia conista Robbins ex A. Evans

chrobotek kucnięty