grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia coccifera (L.) Willd.

chrobotek koralkowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniaSandst. (Cladonia cervicornis ssp. pulvinata)chrobotek kucnięty (Cladonia conista)