jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia coccifera (L.) Willd.

chrobotek koralkowy