grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. cervicornis

chrobotek okółkowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek otwarty (Cladonia cenotea)Hoffm. (Cladonia cervicornis ssp. verticillata)

cechy charakterystyczne