grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata

Hoffm.
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek okółkowy (Cladonia cervicornis ssp. cervicornis)Sandst. (Cladonia cervicornis ssp. pulvinata)