grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.

chrobotek otwarty
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek cielisty (Cladonia carneola)chrobotek okółkowy (Cladonia cervicornis ssp. cervicornis)