jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.

chrobotek otwarty