grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia carneola (Fr.) Fr.

chrobotek cielisty
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek próchniejący (Cladonia cariosa)chrobotek otwarty (Cladonia cenotea)