jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia carneola (Fr.) Fr.

chrobotek cielisty