jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.

chrobotek próchniejący