jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

chrobotek darenkowaty