jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia brevis (Sandst.) Sandst.

chrobotek karłowaty