jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia botrytes (Hagen) Willd.

chrobotek gronkowaty