jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia borealis S. Stenroos

chrobotek północny