jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia coniocraea auct.

chrobotek szydlasty