jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel

na stronie — występowanie

występowanie

Na kotkach topoli.