grzyby.pl

Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel

kubianka kotkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ciboria Ciboria Ciboria CiboriaCiboriakubianka talerzykowata (Ciboria batschiana)kubianka wierzbowa (Ciboria caucus)