red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. Rogers

podstawkorożek szarawy
na stronie — występowanie

występowanie

Na różnego rodzaju podłożu ale najczęściej na świeżo opadłych gałęziach, jeszcze ze świeżą korą, drzew liściastych i iglastych, najczęściej na sosnowych, modrzewiowych i dębowych.

Statusy czerwonej listy. [125]: I–o niekreślonym zagrożeniu