grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella efflorescens R.C. Harris et W.R. Buck

liszajecznik rozproszony
Candelariella Candelariella Candelariella CandelariellaCandelariellaliszajecznik koralkowaty (Candelariella coralliza)liszajecznik kuusamoeæski (Candelariella kuusamoensis)