jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella kuusamoensis Räsänen

liszajecznik kuusamoeæski