jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn.

liszajecznik koralkowaty