takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Callistosporium pinicola Arnolds