takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo

GREJ: ID258371 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID258371 (© autora fot.)
GREJ: ID258371 (© autora fot.)
GREJ: ID258371 (© autora fot.)