takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Balsamia polysperma Vittad.