jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina saxenii (Erichsen) M. Hauck et V. Wirth

kropniczka saksoaska