jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina phacodes (Körb.) Vězda

kropniczka biaława