jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina sulphurella (Samp.) M. Hauck et V. Wirth

kropniczka siarkowa