jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina neosquamulosa (Aptroot et van Herk) S. Ekman

kropniczka zadziorkowa