jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina inundata (Fr.) Vězda

kropniczka wodna