jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina egenula (Nyl.) Vězda

kropniczka cienka