jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina assulata (Körb.) Vězda

kropniczka pośrednia