jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina caligans (Nyl.) Llop et Hladun

kropniczka nowa