jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina arnoldiana (Körb.) V. Wirth et Vězda

kropniczka Arnolda