jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidina adastra Sparrius et Aptroot

kropniczka sadzona