jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia vermifera (Nyl.) Th. Fr.

kropnica robakowata