grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia vermifera (Nyl.) Th. Fr.

kropnica robakowata
Bacidia Bacidia Bacidia BacidiaBacidiakropnica kamienna (Bacidia trachona)kropnica trawiarka (Bacidia viridescens)