jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold

kropnica nikła