jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia silesiaca Zahlbr.

kropnica śląska