jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.

kropnica żółtawa