jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia rosella (Pers.) De Not.

kropnica różowa