jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia pycnidiata Czarnota et Coppins

kropnica nakrapiana