jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.

kropnica wielobarwna