jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia baggei (Metzler) Dalla Torre et Sarnth.

kropnica Baggego