jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Migula

kropnica Auerswalda