jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia biatorina (Körb.) Vain.

kropnica wyprószkowa