jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia atrocandida (Eitner) Migula

kropnica brzeżna