jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold

kropnica jałowcowa