jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Athalia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Sochting

bezpleszek obojętny
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade p.p.