grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Athalia cerinella (Nyl.) Arup, Frödén et Sochting

bezpleszek woskowaty
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey
Athallia Athallia Athallia AthalliaAthalliabezpleszek obojętny (Athalia holocarpa)