jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Athalia vitellinula (Nyl.) Arup, Frödén et Sochting

bezpleszek żółtawy
Caloplaca vitellinula auct. non (Nyl.) H. Olivier