jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia laevata (Ach.) Arnold

dzbanusznik gładki